Výkovky

Díky rozsáhlému strojnímu vybavení dokáže provoz kovárna svým zákazníkům nabídnout široký sortiment výkovků z konstrukčních, legovaných nebo uhlíkových ocelí. Hmotnostní rozmezí námi nabízených zápustkových výkovků se pohybuje od 0,5 kg do 60 kg. Kapacita výrobního provozu je 15.000 tun/rok.

 

 

Přehled hlavních produktů

Rotační výkovky

Ø 50 – 400 mm 

Hřídele

Ø 30 – 120 mm, maximální délka 900 mm

Pěchované výkovky

max.  Ø pěchované části 200 mm, max. délka 2 000 mm

Ojnice

vyráběny ze vstupního materiálu s max.  Ø 100 mm 

Páky řízení

maximální délka 700 mm 

Šrouby

délka 20 – 500 mm, hmotnost 0,1 – 50 kg

Tvarově členité výkovky

 

 

Doplňkovou nabídkou výrobní linky je možnost kusové výroby volných výkovků o hmotnosti až 140 kg.

 

 

Technické parametry strojního vybavení kovárny

Buchary

rázová energie 40 – 250 kJ

Klikové kovací lisy

tvářecí síla 15 000 – 65 000 kN

Vodorovné kovací lisy

tvářecí síla 2 500 – 20 000 kN

Vřetenové lisy

tvářecí síla 1 000 – 7 000 kN

Kalibrovací kolenové lisy

tvářecí síla 20 000 kN

Válcovačka pro příčné klínové válcování max. Ø 100 mm